Skip to content

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sivuhommat Oy / SH Printtihommat

Yhteystiedot:
Kaarlenkatu 15 LH 94
00530 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Sivuhommat Oy / Jaakko Kangosjärvi
Kaarlenkatu 15 LH 94
00530 Helsinki
+358 40 585 6195
info@sivuhommat.fi

2. Rekisteröidyt

Sivuhommat Oy:n asiakasrekisterissä ovat verkkosivuston Printtihommat.fi yhteydenottolomaketta käyttäneet sekä Printtihommat.fi-sivuston asiakaspalveluchatin käyttäjät.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai yhteydenottolomakkeella annetun erillisen suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakassuhteen hoitaminen, tilausten toimittaminen ja palveluistamme kertominen.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Asiakastiedot

  • tiedot kiinnostuksen kohteena olevista palveluistamme tai tuotteistamme

Asiakaspalveluchatin käyttäjistä rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • IP-osoite
  • nimi (jos annettu)
  • sähköpostiosoite (jos annettu)

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Sivuhommat Oy / Jaakko Kangosjärvi
Kaarlenkatu 15 LH 94
00530 Helsinki
+358 40 585 6195
info@sivuhommat.fi

Tarkistusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Verkkosivuston käyttäjä voi pyytää hänestä tallennetut tiedot nähtäväksi sähköpostitse.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tämän käyttäessä verkkosivuston yhteydenottolomaketta tai ostaessa tuotteita verkkokaupasta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sivuhommat Oy:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin yhteydenottolomakkeella tai asiakaspalveluchatissa kysytyn asian käsittely kestää tai asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.